poniedziałek, 30 czerwca 2014

z cyklu: czubki warszawskie


Wszystkie zawarte tu fotografie zostały wykonane aparatem Samsung NX30, otrzymanym od Samsung Electronics. Co., Ltd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz